Czego na Święta Wielkanocne
życzy Wam Kosmoprof?

Radosnych lub Wesołych trudno, bo pesymiści powiedzą,
że nie bardzo jest się z czego cieszyć.
Ale są jeszcze optymiści, którzy zawsze znajdą powody do radości,
bo umieją cieszyć się każdym drobiazgiem.
Cieszmy się więc tak, jak potrafimy!
Zdrowych i spokojnych – na pewno tak! Niezłomności i cierpliwości – jak najwięcej!
Dystansu do zjawisk, na które nie mamy wpływu i niezbędnego teraz realizmu – też !
Ciepła, otuchy i wsparcia od bliskich – najserdeczniej !

Któż by pomyślał, że takie – może trochę gorzkie – mogą być teraz Świąteczne Życzenia  ?